علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى

اردبیل

تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  مي‌رساند كه كارتهاي ورود به جلسه براي كليه داوطلبان آزمون مذكور در صبح و بعدازظهر روز پنج ‌شنبه 22/12/87 در حوزه‌هاي توزيع كارت مندرج در جدول ذيل توزيع مي گردد. بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  راس ساعت 9 صبح روز جمعه 23/12/87 در شهرستان محل توزيع كارت برگزار خواهد شد. محل حوزه امتحاني و ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنمائي كه بهمراه كارت ورود به جلسه به داوطلب داده مي‌شود، مشخص خواهد شد.
الف‌ - محل‌ يا شهرستان توزيع‌ كارت‌  
  محل‌ يا شهرستان توزيع‌كارت‌ورودبه‌جلسه ‌كليه‌داوطلبان‌ آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  بر مبناي استان محل تحصيل آنان به شرح جدول ذيل مي باشد.
ب‌ - نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ و تاريخهاي‌ توزيع‌ آن‌
كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ در حوزه‌هاي‌ سراسر كشور در روز پنج ‌شنبه 22/12/87 از ساعت 8 صبح الي 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الي 18 (6 بعدازظهر) توزيع‌ مي‌گردد. لذا كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌، لازم‌ است‌ در تاريخهاي‌‌تعيين‌‌شده‌ شخصاً براي‌ دريافت‌ كارت‌ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ ذيربط‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ ذيل) مراجعه‌ نمايند.
ج‌- مدارك‌ مورد نياز براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌  
  داوطلبان براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ لازم است شناسنامه‌ عكسدار يا كارت ملي و يا كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوي‌ مشخصات‌ فردي‌ داوطلب‌ باشد را به همراه داشته باشند و دو قطعه عكس 4 * 3 و تصوير (كپي) فيش بانكي به مبلغ 59500 ريال كه به حساب سيبا به شماره 2178699003006 به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه واريز شده است را به همراه داشته باشند.
د- تذكرهاي‌ مهم‌
1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ شناسنامه‌ عكسدار و يا كارت ملي ويا هرنوع‌ كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسليم‌ خواهدشد .
2- درصورت مشاهده اختلاف در مشخصات مندرج در روي كارت ورود به جلسه آزمون از كارت ورودي فتوكپي تهيه و در فتوكپي دور مورد يا موارد مربوط را خط كشيده و صحيح آن را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي با خودكار قرمز بالاي آن بنويسيد و فتوكپي مربوط را به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در حوزه توزيع كارت تحويل نماييد. بديهي است اين موارد پس از برگزاري آزمون در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه به مدارك بررسي و اصلاح خواهدشد.
3- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگ راهنمائي را كه بهمراه كارت ورودي دريافت خواهند داشت، دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر اساس آدرس حوزه‏هاي امتحاني كه به ضميمه برگ راهنما به فرد داوطلب داده مي‏شود، حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.
4- محل توزيع كارت با توجه به استان محل تحصيل داوطلبان و براساس جدول ذيل مي‌باشد.
5-داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر كارت ورودي، شناسنامه عكسدار يا كارت ملي و يا كارت شناسائي عكسدار معتبر، چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
6- از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون (بجز مدارك مندرج در بند 5 فوق) مانند كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، تلفن همراه، ماشين حساب و پيجر اكيداً خودداري نمايند.
7-اين آزمون نمره منفي ندارد.
8- داوطلباني كه داراي معلوليت (نابينا، كم بينا و ناشنوا) مي‌باشند، مي بايست با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي و توانبخشي به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در محل توزيع كارت مراجعه نمايند.
درخاتمه‌اضافه‌ مي‌نمايد كه‌واحد پاسخگويي‌غيرحضوري‌ همه‌روزه‌ بغير از ايام تعطيل آماده ‌پاسخگويي ‌به ‌سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي‌توانند با شماره ‌تلفنهاي‌ 99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ با روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

جدول شهرستان و آدرس محل توزيع كارت و شهرستان محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه‌اي اسفندماه 87 دانشگاه جامع علمي- كاربردي  براساس استان  محل تحصيل داوطلبان
استان محل تحصيل شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون آدرس محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
آذربايجان شرقي تبريز تبريز- انتهاي خيابان طالقاني- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
آذربايجان غربي اروميه اروميه- بلوار امامت ـ بهنق1-  دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي  - واحد آذربايجان غربي
اردبيل اردبيل اردبيل- شهرك كوثر- روبروي نمايشگاه بين المللي – مركز آموزش علمي –كاربردي فرهنگ و هنر واحد يك اردبيل
اصفهان اصفهان اصفهان- ميدان آزادي (دروازه شيراز)- دانشگاه اصفهان- اداره كل امور آموزشي دانشگاه
ايلام ايلام ايلام- ميدان مخابرات – ابتداي بلوار شهيد خرم رودي- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
بوشهر بوشهر بوشهر-خيابان بهمني – دانشگاه جامع علمي- كاربردي
تهران تهران دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران (حوزه خواهران):
تهران- ميدان انقلاب- خيابان كارگر شمالي (اميرآباد شمالي) – روبروي كوي دانشگاه
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (حوزه برادران):
تهران- بزرگراه جلال آل احمد- جنب بيمارستان شريعتي
چهارمحال وبختياري شهركرد شهركرد- چهارراه طالقاني- خيابان سعادت- خيابان خبرنگاران- مركز آموزش علمي- كاربردي پيام شهركرد
خراسان جنوبي بيرجند بيرجند- پاسداران- نبش پاسداران 26- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
خراسان رضوي مشهد 1- حوزه خواهران: دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده الهيات شهيد مطهري- واقع در بلوار وكيل آباد- روبروي زيرگذر پارك ملت
2- حوزه برادران: دانشگاه فردوسي مشهد-دانشكده علوم اداري و اقتصادي – واقع در بلوار وكيل آباد- روبروي زيرگذر پارك ملت
خوزستان اهواز اهواز- امانيه – خيابان مستعان شرقي- پلاك 20- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
زنجان زنجان زنجان – دانشگاه زنجان- روبروي ساختمان اداره مركزي- ساختمان هواشناسي
سمنان سمنان سمنان – كيلومتر 3 جاده دامغان ـ جنب پارك جنگلي سوكان ـ دانشكده هنر
سيستان وبلوچستان زاهدان زاهدان- خيابان دانشگاه – سازمان مركزي- دانشكده رياضي دانشگاه سيستان و بلوچستان
فارس شيراز شيراز- بلوار فرهنگ شهر- ايستگاه 15- جنب مجتمع قضايي- انتهاي كوچه باغ سرو- سمت چپ- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
قزوين قزوين قزوين- انتهاي بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)- دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
قم قم قم-45 متري صدوق- 20 متري كوكب –پلاك 219- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
كردستان سنندج سنندج- خيابان پاسداران – سه راه دامپروري- جنب شهرك پيام – مجتمع آموزش جهادكشاورزي شهيدغواصيه كردستان
كرمان كرمان كرمان- بلوارجهاد- كوچه شماره 10- پلاك 126- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
كرمانشاه كرمانشاه كرمانشاه- چهارراه بسيج - روبروي اتوبوسراني- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
گلستان گرگان گرگان- ميدان كريمي- مطهري شمالي- روبروي شهرداري ناحيه 2- پلاك 28- مركز آموزش علمي- كاربردي خانه كارگرگرگان
گيلان رشت رشت- خيابان سعدي – روبروي اداره كل ارشاد اسلامي- پلاك 180 - دانشگاه جامع علمي- كاربردي
لرستان خرم آباد خرم آباد- بلوار وليعصر (عج)- خيابان 60 متري- بلوار تامين اجتماعي – مركز پيش دانشگاهي شهيد مفتح
مازندران بابلسر بابلسر- سازمان مركزي دانشگاه مازندران – خيابان پاسداران- درب روبروي اداره پست
مركزي اراك اراك- ميدان شريعتي ـ دانشگاه اراك
هرمزگان(بجزداوطلبان كيش) بندرعباس بندرعباس-  آزادشهر ـ بلوار شهابي پور ـ مجتمع آموزشي گفتگوي تمدنها
هرمزگان كيش جزيره كيش- خيابان سنايي – خيابان مسجدامير- ورودي اول-  سمت راست- مركزآموزش علمي – كاربردي
همدان همدان همدان- خيابان هنرستان – دانشگاه جامع علمي- كاربردي واحد استاني
يزد يزد يزد- صفائيه – خيابان پژوهش – دانشگاه يزد


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ساعت 10:15  توسط  اردبيل  |